Điều khoản sử dụng

Đăng bởi BITDD

| Cập nhật

Xin vui lòng đọc kỹ và chấp nhận Điều khoản sử dụng của BITDD (bitdd.co) trước khi tiếp tục. Điều này là rất quan trọng, mục đích để tránh xảy ra tranh chấp không mong muốn

1. Định nghĩa

 • BITDD: Trang web chuyên cung cấp thông tin và phân tích dữ liệu về tiền mã hóa (cryptocurrency).
 • Nhà Môi Giới: Công ty tài chính cung cấp dịch vụ giao dịch trên thị trường Forex.
 • Khách Hàng/Bạn: Cá nhân từ 18 tuổi trở lên sử dụng trang web BITDD.
 • Thư Rác: Nội dung quảng cáo không được phép, liên kết độc hại và thông tin không mong muốn.
 • Khách Truy Cập: Người truy cập trang web mà không cần đăng ký tài khoản.
 • Trang Web: Trang web được lưu trữ tại https://bitdd.co.

2. Giao dịch với BITDD

 • Khi đăng ký và thêm dữ liệu trên BITDD, bạn ủy quyền cho BITDD làm đối tác và thừa nhận mình là một chi nhánh của nhà môi giới.
 • Bạn đồng ý nhận email từ BITDD và có thể hủy đăng ký trong tài khoản cá nhân.
 • BITDD không đưa ra lời khuyên đầu tư và bạn chịu trách nhiệm về mọi quyết định giao dịch của mình.

  3. Quy tắc sử dụng website

  • Bạn cần tìm hiểu và tuân thủ các hướng dẫn khi sử dụng trang web.
  • Trước khi thêm tài khoản giao dịch, hãy đảm bảo bạn đã hiểu rõ các điều kiện và quy định của nhà môi giới.
  • Cung cấp thông tin chính xác và bảo mật thông tin đăng nhập của bạn.
  • Không vi phạm quy định của nhà môi giới và chịu trách nhiệm về các hành vi của mình.
  • Tìm hiểu về các loại phí liên quan đến việc sử dụng trang web và công cụ.

  4. Tài liệu của bên thứ ba

  • BITDD có thể cung cấp tài liệu của bên thứ ba mang tính chất thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư.
  • BITDD không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong tài liệu này.
  • Nội dung trên trang web có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

  5. Liên kết và nội dung của bên thứ ba

  • BITDD không chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ trên các trang web liên kết.
  • Việc truy cập các trang web liên kết là tự nguyện và bạn tự chịu rủi ro.

  6. Tuyên bố từ chối trách nhiệm thương hiệu

  Việc sử dụng tên sản phẩm, logo hoặc nhãn hiệu không ngụ ý sự liên kết hoặc chứng thực từ BITDD.

  7. Không tư vấn đầu tư

  • BITDD không cung cấp lời khuyên đầu tư và bạn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.
  • Giao dịch Tiền mã hóa (Crypto) có rủi ro cao và bạn chỉ nên đầu tư số tiền bạn có thể chấp nhận mất.

  8. Hỗ trợ pháp lý miễn phí

  BITDD cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý tùy chọn trong trường hợp có tranh chấp với nhà môi giới.

  9. Công bố rủi ro

  • Giao dịch trên thị trường Tiền điện tử mã hóa (cryptocurrency) có rủi ro cao.
  • BITDD không chịu trách nhiệm về hậu quả của các quyết định giao dịch của bạn.

  10. Đánh giá rủi ro

  • Bạn cần nhận thức và hiểu rõ các rủi ro liên quan đến giao dịch trước khi tham gia.
  • BITDD không chịu trách nhiệm về các rủi ro tài chính mà bạn gặp phải.

  11. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

  • BITDD không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web.
  • Nội dung trên trang web chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
  • BITDD không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của thông tin và có thể thay đổi nội dung mà không cần thông báo trước.

  12. Lời chứng thực của khách hàng

  Lời chứng thực trên trang web là trải nghiệm cá nhân của khách hàng và không đại diện cho kết quả của tất cả mọi người.

  13. Quyền sở hữu trí tuệ

  • Nội dung trên trang web thuộc sở hữu của BITDD và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ.
  • Bạn không được sao chép hoặc phân phối nội dung mà không có sự cho phép của BITDD.

  14. Trách nhiệm vủa khách hàng

  Bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương khi sử dụng trang web.

  15. Giao tiếp

  Ngôn ngữ chính thức của trang web là tiếng Anh, nhưng bạn có thể chọn ngôn ngữ khác.

  16. Sự kiện bất khả kháng

  BITDD không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng.

  17. Sửa đổi điều khoản sử dụng

  BITDD có quyền thay đổi điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi thay đổi được coi là sự chấp nhận của bạn.

  Cập nhât: 13/05/2024.